Back
REALMED CORP CO., LTD.

ผู้แทนขายและวิชาการ (เขตภาคใต้)

Urgently Required!
Trading/Import/Export
25/09/2023
Job Description
Review
About Company
Trading/Import/Export
25/09/2023
Basic Requirements
Full Time
0 - 2 Year
Phuket and South
Bachelor's Degree or Higher
15,000 - 30,000 baht/month + Commission

Responsibilities
ลักษณะงาน

• วางแผนการขายและเพิ่มช่องทางการขายตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

• วางแผนการเข้าพบลูกค้าและนำเสนอขายสินค้าขององค์กรกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

• รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและเปิดคำสั่งซื้อผ่านระบบ

• ดำเนินการวางบิลขายกับลูกค้าตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

• จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดหาข้อมูลสินค้า และราคา ของคู่แข่ง

• ประสานงานภายนอกและภายในองค์กร

• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


Requirements

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ หากเป็นสาขาวิทยาศาตร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• อายุ 22-26 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

• มี หรือ ไม่มีประสบการณ์การขาย ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

• คิดบวก ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ซื่อสัตย์

• บุคลิกภาพดี แก้ปัญหาได้ดี

• ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้Welfare and Benefits
- Provident Fund
- Staff training and development
- Accommodation allowance (in other provinces)
- Scholarship/ education allowance
- Fuel/transportation fees
- ค่ารักษาพยาบาล OPD
- Per diem
- Telephone bill allowance
- Social security
- Health insurance
- Accident Insurance
- ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
- มีรถบริษัทประจำตำแหน่ง
- Employee's uniform
- Annual trip or party
- Performance/results-based bonus

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก  ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
Why Join Us

Review

logourl
5.0
Sales
>1 years, former
5.0
5.0
5.0
5.0
4.7
งานดี เงินดี ความสามารถถึง ประสบความสำเร็จแน่นอน
เป็นครอบครัว
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
More than 12 Hours
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
10%
Bonus per year
No bonus
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
Workplace community
5/5
Politics
Low
Colleagues
5/5
Supervision by superiors
5/5
12/09/2023
Vacation Leave
Easiest to take a leave at work
Supports the development of employees' quality of life
5/5
Supports the development of vision and personal lifestyle
5/5
Working hours per day
More than 12 Hours
Challenge
5/5
Opportunity to perform important tasks
5/5
Encourages professionalism
5/5
Standard management practice
5/5
Salary increase
10%
Bonus per year
No bonus
Perks and benefits satisfaction
5/5
Pay level
Easiest to take a leave at work
12/09/2023
REALMED CORP CO., LTD.
REALMED CORP CO., LTD.
About Company
บริษัท เรียลเมดคอร์ป จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ใช้ในสถานพยาบาล (hospital care) และ ใช้ที่บ้าน (Home care)

ประวัติย่อบริษัท
บริษัท เรียลเมด จำกัด เริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2552 โดยดำเนินธุรกิจภายใต้
วิสัยทัศน์ “We are devoted to saving life” พวกเราอุทิศตนเพื่อช่วยชีวิต ด้วยวิสัยทัศน์นี้ เราใช้เป็นแรงขับเคลื่อน บริษัทฯตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจมา

Timeline

ปี 2009 ก่อตั้งแผนก Hospital supply
ปี 2014 ก่อตั้งแผนก Animal health
ปี 2014 ก่อตั้งแผนก Online
ปี 2024 จะดำเนินการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร สินค้า บริการ ให้อยู่ในระดับสูงสุด เพื่อความยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กรณ์ คู้ค้า ตลอดจนสังคมของเรา

ข้อมูลทั่วไป
ผลประกอบการปี 2021 ยอดขาย 595 ล้านบาท
จำนวนพนักงานทั้งหมด 80 คน
สำนักงานใหญ่  ตั้งอยู่ที่  31 ซ.บรมราชชนนี 4 บางบำหรุ บางพลัด กทม. 10700

***สวัสดิการ***
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• Incentive และ COMMISSION
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• ค่าน้ำมันรถ , ค่าที่พัก (ตามตำแหน่งงาน)
• รถประจำตำแหน่ง (ตามตำแหน่งงาน)
• ประกันสังคม
• ประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
• ค่ารักษาพยาบาล OPD
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• เลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
• ท่องเที่ยวประจำปี
• โบนัสประจำปี
• กิจกรรมประจำเดือน
• ค่าเบี้ยเลี้ยง
• เสื้อฟอร์มบริษัท
• ค่าอบรมและสัมมนา
• ทุนการศึกษา ปริญญาโท , ปริญญาเอก

REALMED CORP CO., LTD.
Location
31 ซอยบรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
Contact person
เจ้าหน้าที่แผนกบุคคลและทะเบียน
Telephone
061-763-4141 Fax 0-2881-7838
Website
-