หางานวุฒิ ป.ตรี หลากหลายอาชีพกับบริษัทชั้นนำทั่วไทย

ได้งานดีต้องมีรีวิว
Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
ค้นหางานเลย!
ได้งานดีต้องมีรีวิว Super Resume ให้คุณยืนหนึ่ง
hero_title2
ค้นหางานเลย!
พื้นที่ทำงาน
เงินเดือน
สายอาชีพ
เงินเดือน
วุฒิการศึกษา
12,345
Jobs for

ทั้งหมด

มุมมอง :
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
วันนี้
บริษัท เพียว เคมีกัลส์ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
5 - 10 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท มายบิส จำกัด
วันนี้
บริษัท มายบิส จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
0 - 2 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
วันนี้
บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน
20,000 - 50,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
0 - 5 ปี
ที่อยู่
นนทบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วันนี้
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เงินเดือน
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
วันนี้
บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด
วันนี้
บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
2 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (วัฒนา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด
วันนี้
บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กทม. (วัฒนา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด
วันนี้
บริษัท วันทูเทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
0 - 2 ปี
ที่อยู่
กทม. (วัฒนา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
วันนี้
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
เงินเดือน
18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
2 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (บางนา)
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
วันนี้
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
เงินเดือน
20,000 - 40,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (บางนา), สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
วันนี้
บริษัท ไทยประเสริฐโฆษณา จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กทม. (บางนา)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
วันนี้
บริษัท สยาม ยาชิโยะ จำกัด
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 6 ปี
ที่อยู่
ปราจีนบุรี
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
30,000 - 80,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 10 ปี
ที่อยู่
กทม. (จตุจักร)
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท โกลเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด
วันนี้
บริษัท โกลเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
3 - 8 ปี
ที่อยู่
เชียงใหม่และภาคเหนือ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท โกลเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด
วันนี้
บริษัท โกลเบิล พรีเมี่ยม ไวน์ จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 40,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
2 - 6 ปี
ที่อยู่
สมุทรปราการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
วันนี้
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
เงินเดือน
15,000 - 25,000 บาท/เดือน + Commission
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
วันนี้
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
เงินเดือน
18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
1 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
1 - 3 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพและปริมณฑล
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
วันนี้
บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
วันนี้
บริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน
25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ปีประสบการณ์
3 - 5 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
วันนี้
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน
สามารถเจรจาต่อรองได้
ปีประสบการณ์
12 - 20 ปี
ที่อยู่
กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
วันนี้
หางานปริญญาตรี

ถึงแม้จะต้องใช้เวลาถึง 4 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นในบางสาขาวิชาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากโอกาสในการหางานวุฒิ ป.ตรี นั้นเปิดกว้างกว่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างมาก นอกจากนั้นการสมัครงาน ป.ตรี ก็ย่อมได้เงินเดือนหรือรายได้ที่มากกว่าด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าในปัจจุบันวุฒิการศึกษาปริญญาตรีแทบจะเป็นพื้นฐานสำหรับการเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเลือกคณะหรือสาขาที่เรียนมีความสำคัญ เราจึงได้รวบรวม 10 คณะซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุด อัปเดตประจำปี 2023 มาให้ได้วางแผนเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน

5 คณะยอดนิยมสำหรับหางานปริญญาตรี

ความต้องการของตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเทรนด์ของสังคมและโลก ดังนั้นหากต้องการสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ให้ผ่านฉลุย ไม่ต้องเดินเตะฝุ่นหางานนาน ๆ ก็ควรที่จะพิจารณาเกี่ยวกับทั้ง 5 คณะยอดนิยมสำหรับหางานปริญญาตรี ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากที่สุดประจำปี 2023 ดังต่อไปนี้
  • คณะนิติศาสตร์: ความรู้และทักษะเกี่ยวกับกฎหมายยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเสมอ เนื่องจากในสังคมเกิดข้อพิพาทกันอย่างไม่เว้นแต่ละวัน
  • คณะบัญชี: เป็นคณะที่ตอบโจทย์การหางาน ป.ตรี อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปได้ในหลากหลายสายอาชีพ
  • คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์: ในโลกที่นับวันเทคโนโลยียิ่งเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อย ๆ นี่จึงเป็นคณะที่ตลาดแรงงานต้องการอย่างสูง
  • คณะสัตวแพทย์: ในยุคที่ผู้คนนิยมเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนคู่ใจคลายเหงามากขึ้น สัตวแพทย์จึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หางานวุฒิ ป.ตรี ได้ไม่ยาก
  • คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม: เมื่อภาวะโลกร้อนเริ่มส่งผลกระทบต่อสังคม เทรนด์ของการดูแลสิ่งแวดล้อมจึงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจึงมีตำแหน่งงาน ป.ตรี สำหรับเด็กจบใหม่เปิดให้ยื่นใบสมัครมากมาย

เลือกสมัครงานวุฒิ ป.ตรี กับบริษัทชั้นนำ ที่ JOBTOPGUN

สำหรับคนที่กำลังมองหางานวุฒิ ป.ตรี ไม่ว่าจะงานที่มีหยุดเสาร์-อาทิตย์, หางานกรุงเทพฯ ป.ตรี หรือวางแผนในการยื่นสมัครงานปริญญาตรี ที่ JOBTOPGUN เว็บสมัครงานออนไลน์เราอัปเดตงานใหม่ ๆ พร้อมข้อมูลเงินเดือนทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานแล้วไว้รองรับอย่างครอบคลุม ค้นหาได้ทั้งชื่อองค์กรและตำแหน่งงาน รวมทั้งยังมี Super Resume ช่วยให้คุณสร้าง Resume เพื่อนำเสนอตัวตนได้แบบมืออาชีพ โดดเด่นกว่าใคร และยังมีรีวิวบริษัท ที่ช่วยให้คุณรู้จักบริษัทตามความจริงก่อนตัดสินใจ ตอบโจทย์การหางานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เลือกหางานดี งานที่ใช่ ต้องที่ JOBTOPGUN เท่านั้น
อ่านต่อ
กำลังค้นหางาน...
opened-post
รับอีเมลแจ้งเตือนงาน
สำหรับการค้นหานี้