กลับ
การผลิต
เมื่อวานนี้
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
การผลิต
เมื่อวานนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
5 - 10 ปี
กทม. (บางขุนเทียน)
ปริญญาตรี
30,000 - 50,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมดูแลกระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนดต่าง ๆ
2. ตรวจติดตาม และหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
3. ศึกษากระบวนการตรวจสอบ/ทดสอบ และวิธีปฏิบัติให้ถูกตามข้อกำหนด
4. วิเคราะห์ กระบวนการ และวิธีปฏิบัติให้เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสียหาย

คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานประกันคุณภาพ (QA, QC) ด้านโรงงานอุตสาหกรรม 5 ปีขึ้นไป
  • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์

สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าครองชีพ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- บริการรถรับส่งพนักงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- เครื่องแบบพนักงาน
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัส
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เกี่ยวกับบริษัท
SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PLC.
Established in 1981, SAHAMITR PRESSURE CONTAINER PLC (SMPC) is a world-renown manufacturer of LPG cylinders for the global market. The company is accredited with ISO, AS, BS, DOT, EN, and TPED standard among others.
Our extensive experience, stringent quality control system, and continuous development have propelled us to the forefront of our industry. SMPC is one of the leading LPG container manufacturers of the world.
Our integrated production process enhances our performance and enables us to achieve higher quality products.
SMPC’s recognition speaks volumes of our devotion and our focused employees and management.
บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่
92, Soi Thientalay 7 (4th Intersection), Bangkhunthien Chaitalay Road, Bangkhunthien, Samaedam, Bangkok 10150
ชื่อผู้ติดต่อ
HR
โทรศัพท์
0-2895-4139-58 Fax 0-2895-4100
เว็ปไซต์
แบ่งปัน