กลับ
บริษัท คอร์ทยาร์ด กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
21/09/2023
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
21/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
1 - 2 ปี
กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
18,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดซื้อจัดหา Food / Beverage / Supply 
2. ต่อรองราคาสินค้ากับ ผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาดีที่สุด และบันทึกข้อมูลที่ต่อรองได้ 
3. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขาย และคัดเลือกผู้ขายรายใหม่อยู่เสมอ รวมไปถึงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขาย
4. ตรวจสอบและอนุมัติใบขอซื้อสินค้าทั้งหมด 
4.1 ต้องไม่เกินยอดขอซื้อที่ิได้รับอนุมัติมา จากระบบ Work Flow 
4.2 ตรวจสอบรายสินค้าในในใบ PR ทั้งหมด ว่ามีการสั่งซื้อได้หรือไม่
4.3 เมื่อครบถ้วนถูกต้อทั้งหมดจะกระจายต่อให้ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ออกใบสั่งซื้อ
5. ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและติดตาม จากเจ้าหน้าที่จัดซื้อ 
6.  ให้คำแนะนำเรื่องสินค้าต่อผู้ใช้งานในการออกใบขอซื้อ
7. ติดต่อผู้ขายในกรณีทีมีปัญหา เรื่องคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จัดส่งสินค้าล่าช้า จัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง และแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด 
8. ตรวจสอบใบกำกับภาษีและใบสั่งซื้อ ทั้งหมดก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชี
9. ให้คำแนะนำเรื่องวัตถุดิบที่สามารถนำมาใช้ทดแทน เพื่อลดตุ้นทน และเพื่อให้สามารถจัดส่งได้ทันตามเวลาที่กำหนด 
10. งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ
-ชาย - หญิง อายุ 24 - 34 ปี
-ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในสายงานจัดซื้อ อย่างน้อย 1-2 ปี
-มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office ได้
**หากสามารถใช้โปรเเกรม TR cloud or Oracle ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ
- Service Charge
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14วัน/ปี
- วันหยุดพักร้อน 12วัน/ปี
- ส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่ม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

บริษัท คอร์ทยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
บริษัท คอร์ทยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
Courtyard Group, our vision is to become a unique hospitality group anchored on design thinking and innovative business models. We create exciting concepts based on 3 principles: ethos, education, and experience. 

A ‘courtyard’ is a communal space, and a point of active convergence. Welcome!

Our Projects:
• Beer Belly
• Beam / Beambar
• Okonomi / Yuji Ramen
บริษัท คอร์ทยาร์ด กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่
27 RS Group Bldg., Tower A, Prasert Manukitch Rd., Sena Nikhom, Chatuchak, Bangkok 10900
ชื่อผู้ติดต่อ
Human Resources Department
โทรศัพท์
0-2392-7702
เว็ปไซต์
แบ่งปัน