กลับ
รายละเอียดงาน
เกี่ยวกับบริษัท
22/09/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
กทม. (ดินแดง)
ปริญญาตรี
12,000 - 20,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแล ประสานงาน และบริหารจัดการด้านงานเอกสารและงานธุรการของส่วนงานกิจกรรม เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการโครงการและทีมงาน ได้แก่ จัดทำเอกสารการบริหารโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายใน และภายนอก

3. บริหาร ติดต่อ และประสานงานกับบุคคล หรือ หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้

4. สนับสนุนคำถามของลูกค้าโดยถามว่าลูกค้าต้องการอะไรและส่งรวบรวมคำตอบทั้งหมดเพื่อส่งให้ทีมงาน

5. ติดต่อลูกค้าโครงการ และอำนวยความสะดวก

6. บริการด้าน IT/Web Application ให้กับลุกค้า

7. จัดทำรวบรวมรายงานดครงการ

8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 


คุณสมบัติ

- อายุ 25 - 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

- เพศ ชาย หญิง

- สะดวกไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้  Google Drive

- สามารถสื่อสาร ฟัง เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น


สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
281 ซอยสุทธิพงศ์ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
narumon
โทรศัพท์
0-2277-4488 Fax 0-2277-8521
เว็ปไซต์
แบ่งปัน