กลับ
30/01/2023
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 3 ปี
สมุทรปราการ
ปริญญาตรี
15,000 - 25,000 บาท/เดือน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
Duties & Responsibilities
ขอบเขตความรับผิดชอบโดยภาพรวม:
หน้าที่หลัก:
1. งานบริการด้านที่ปรึกษากฎหมาย
    1.1 ให้คำปรึกษาในการจัดทำนิติกรรมสัญญา เช่า สัญญาเช่า / ซื้อขาย เป็นต้น
    1.2 ให้บริการทางด้านแก้ไขปัญหานิติบุคคล การติดต่อเจ้าพนักงานของรัฐอันเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
    1.3 ให้บริการ ตอบปัญหาและชี้แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการทางด้านกฎหมาย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. งานบริการด้านจดทะเบียนบริษัทฯ
    2.1 จดทะเบียนเกี่ยวกับที่ดิน อาคารขุด เช่น การซื้อขายห้องชุด จำนอง, ซื้อขายที่ดิน, ภาระจำยอม , รังวัดสอบเขตที่ดิน เป็นต้น
    2.2 จดทะเบียนทางพาณิชย์ บริษัทจำกัด เช่น เปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทจำกัด (บอจ.5), เพิ่มสาขา, เพิ่มทุน, ลดทุน เป็นต้น
3. งานด้านนิติกรรม-สัญญา
    3.1 ร่าง แก้ไข จัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงตรวจสอบสัญญาอื่นๆ รายงานหนังสือ ร่างประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย เพื่อให้เอกสารมีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมายต่างๆ
4. งานเลขานุการบริษัทฯ
    4.1 ดูแลกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
    4.2 จัดเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
    4.3 เก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารบริษัทฯ
5. งานเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานคดี


คุณสมบัติ
Qualification
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
• เพศชาย-หญิง, อายุ 23-32 ปี
• มีใบอนุญาตว่าความ
• มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 0-3 ปี (หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีวันทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์
• หากมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด บริษัทในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ONE VISION

To become Thailand’s leading total service developer with sustainable growth through customer centric mindset.

ONE MISSION
Strive to deliver highest level of satisfaction to customer through insightful product & services with creative design & development and align interests of all our stakeholders.

ONE VALUE
Agile
Dynamic
Assertive
Professional
Think Forward
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
ที่อยู่
496 หมู่ที่ 9 ซอยแบริ่ง 16 ถนนสุขุมวิท 107 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ชื่อผู้ติดต่อ
ปัณฑารีย์ ถนัดทาง
โทรศัพท์
096-3623536 Fax E-mail : pantaree.t@oneorigin.co.th
เว็ปไซต์
แบ่งปัน
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
ดูทั้งหมด
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Senior/Asset Management Manager
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
​Senior Legal Officer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Interior Designer
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
Project Architect
บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด
กรุงเทพและปริมณฑล
สามารถเจรจาต่อรองได้