กลับ
05/12/2022
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
1 - 2 ปี
อยุธยาและภาคกลาง
ปริญญาตรี
สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1 Conducting research to develop new and improved processes for manufacturing
2 Conducting tests and monitoring the process performance throughout production
3 Troubleshooting problems associated with manufacturing processes
4 Designing and planning equipment layout
5 Evaluating processes and equipment to ensure compliance with environmental and safety regulations
6 Estimating production costs
7 Follow up with the expertise for implementing corrective actions to eliminate errors
8 Monitored productivity & utilization by process control techniques to achieved desired targets
9 Assembles reports to document process status and changes.


คุณสมบัติ
1 Degree in Mechatronics ,Mechanical, Electrical engineering. GPA 2.75
2 Industry-related experience at least 1 - 2 years as a process engineer, CNC Industry would be advantageous.
3 Critical thinking, Documentation, Organization , and Problem-solving skills.
4 Good command in English
5 Proficiency in MS Office and AutoCAD.


สวัสดิการ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ประกันสังคม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทของเรามีความมุ่งมั่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไห้มีคุณภาพเเละมาตรฐานอยู่ในระดับสากล ด้วยเทคโนโยโลยีการผลิตและควบคู่กับนำระบบบริหาร และการจัดการมาใช้ อย่างเช่นระบบมาตรฐานรอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 นอกจากนี้บริษัท ยังจัดไห้มีการฝึกอบรม เพิ่มทักษะการทำงานไห้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีควานเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อไห้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ควบคู่กับการปลูกฝังจิตรสำนึกและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อยกระดับ สร้างจุดเเข็งสู่การเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยื่น" ในวาระที่บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินธุรกิจ ครบรอบ 20 ปี ในปี 2557 บริษัท ยังคงเน้นนโยบายที่ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด คือ "คุณภาพของงานและการตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน" ซึ่งนโยบายนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งอีกข้อหนึ่งที่ทำไห้บริษัทของเรามีความเจริญก้าวหน้าและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา และเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ บริษัท ได้วางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการเเข่งขัน รองรับการเติบโตและการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้วยนโยบาย "4 WIN" คือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดไห้ลูกค้า การคงไว้และการรักษาภาพลักษณ์ รวมทั้งชื่อเสียงที่ดีขององค์กร ด้วยการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน และการมีจิตรสาธารณะเพื่อสังคมและประเทศชาติ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมประเภทนี้ พร้อมก้าวเดินเคียงข้างอุตสาหกรรมไทยอย่างมั่นคง
บริษัท ไทยโปรดักท์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่
59 หมู่ที่ 12 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180
ชื่อผู้ติดต่อ
ณัฐวุฒิ
โทรศัพท์
092-556-9426 Fax 035-700-099
แบ่งปัน