กลับ
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
รายละเอียดงาน
อ่านรีวิว
เกี่ยวกับบริษัท
การคมนาคมขนส่ง, การค้า/นำเข้า/ส่งออก, ไอที - ฮาร์ดแวร์, ไอที - อินเทอร์เน็ต
วันนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน
งานประจำ
3 - 5 ปี
กทม. (พญาไท)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนการการทำงานของทีมปฏิบัติการขนส่ง
 • กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ KPI ในการหารถเข้าระบบ
 • คิดกลยุทธ์ วางแผนจัดหารถขนส่ง และบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ประกอบการขนส่ง
 • รับ Requirement จากทีมขายหรือทีมการตลาดในการขอราคาค่าขนส่งกับ Supplier และต่อรองเรื่องราคา
 • นัดหมายลูกค้า Carrier เข้าพบนำเสนอและปิดการขาย
 • ควบคุมคุณภาพการขนส่ง และควบคุมผู้ขนส่งให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
 • วางแผน ตอบลูกค้าทาง Line และ Facebook และปิดยอดขาย ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนหารถเข้าระบบ
 • วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินการ รายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน
 • วางแผน ตรวจสอบและอนุมัติการระงับบัญชีผู้ใช้งาน
 • กำกับดูและสนับสนุนทีมงานให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ มนุษยสัมพันธ์ดี รักการทำงานเป็นทีม การบริหารจัดการและมีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ทัศนคติเชิงบวกและการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
 • มีทักษะ คอมพิวเตอร์ Microsoft office ระดับดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
ระดับการศึกษา: วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์: มีความรู้และประสบการณ์งานขนส่งและโลจิสติกส์ 3 ปี ขึ้นไปสวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

logoHR.png
รีวิวบริษัทที่บอก ‘ชีวิตดี งานดี เงินดี สังคมดี’
คะแนนรวมจากรีวิวของพนักงาน จาก 1 รีวิว
above standard
5.0
5.0
4.5
5.0
ฟังเสียงจากพนักงาน

logourl
5.0
ทรัพยากรบุคคล
>1 ปี, พนักงานปัจจุบัน
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
บริษัท ให้ความยืดหยุ่นกับการทำงานของพนักงาน
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
สังคมดีในบริษัท
5/5
การเมือง
น้อยที่สุด
ความช่วยเหลือจากเพื่อนรวมงาน
5/5
การสอนงานและดูแลของหัวหน้า
5/5
22/06/2023
การลาพักร้อน
อนุมัติการลาง่ายที่สุด
สนับสนุนคุณภาพชีวิตพนักงาน
5/5
ส่งเสริมวิสัยทัศน์ รสนิยม
5/5
ชั่วโมงทำงานต่อวัน
8
ความท้าทาย
5/5
โอกาสสร้างผลงาน
5/5
ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพ
5/5
ระบบบริหารจัดการทันสมัย
5/5
การขึ้นเงินเดือน
มากกว่า 10% ขึ้นไป
โบนัสต่อปี
1
พอใจสวัสดิการ
5/5
ระดับรายได้
กลุ่มบริษัทที่จ่ายเงินเดือนสูง
22/06/2023
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
เกี่ยวกับบริษัท
วีมูฟ แพลตฟอร์ม
"แพลตฟอร์มแหล่งรวมงานและรถขนส่งทั่วประเทศ โดยการนำระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบการขนส่งทางถนนแบบครบวงจร เพื่อสร้างนิเวศน์การขนส่งที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และน่าเชื่อถือ"

บริษัท วีมูฟ แพลตฟอร์ม จำกัด
ที่อยู่
172/1-2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ชื่อผู้ติดต่อ
ชรีย์รัศมิ์ (กั้ง)
โทรศัพท์
084-289-3653 Fax 0-2888-7822
เว็ปไซต์
แบ่งปัน